დეკორატიული აგური & საფასადე აგური

დეკორატიული აგური - სად შევიძინოთ საფასადე აგური?დეკორატიული აგური ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია სამშენებლო-საფასადე პროდუქტებს შორის.მასზე მოთხოვნა განპირობებულია მისი ვიზუალური და თვისობრივი ბუნებით:საფასადე…

Continue Reading

ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები ქართული საწარმოები ვალდებულები არიან წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება, არაუგვიანეს ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო…

Continue Reading

პარკეტის ციკლოვკა – რა გავითვალისწინოთ?

პარკეტის ციკლოვკა - რა გავითვალისწინოთ? პარკეტი - ძვირი, თუმცა "სხვა" ტიპის იატაკია, ამიტომ მას განსაკუთრებული მოვლა და პატრნობა ჭირდება. იატაკის მოხვეწა  ცნობილი,…

Continue Reading
Close Menu