ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები ქართული საწარმოები ვალდებულები არიან წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება, არაუგვიანეს ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო…

Continue Reading

პარკეტის ციკლოვკა – რა გავითვალისწინოთ?

პარკეტის ციკლოვკა - რა გავითვალისწინოთ? პარკეტი - ძვირი, თუმცა "სხვა" ტიპის იატაკია, ამიტომ მას განსაკუთრებული მოვლა და პატრნობა ჭირდება. იატაკის მოხვეწა  ცნობილი,…

Continue Reading

ციფრული მარკეტინგი

ციფრული მარკეტინგი 2022 წელს ციფრული მარკეტინგი დიდი ტემპებით ვითარდება. წინამდებარე სტატიაში საუბარი გვექნება უახლეს ტენდენციებზე ინტერნეტ მარკეტინგის სფეროდან. TikTok TikTok არის სოციალური…

Continue Reading
Close Menu