ხარისხის მართვა და ხარისხის მართვის სტანდარტები

ხარისხის მართვა და ხარისხის მართვის სტანდარტები

ხარისხის მართვა და ხარისხის მართვის სტანდარტები

ხარისხის მართვაბოლო წლებში, ხარისხის მართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ქართული ბიზნესისთვის, რადგან გაიხსნა უამრავი საერთაშორისო ბაზარი, მათ შორის აღსანიშნავია, ევროკავშირისა და ჩინეთის ბაზრები, სადაც ხარისხს ექცევა განსაკუთრებული და შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა.

სწორედ ამიტომ, ქართული საწარმოებითვის მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ ასეთი სტანდარტების დანერგვა და დაცვა და მეორე მხრივ, მათი დადასტურება, შესაბამისი სერთიფიკატების მეშვეობით.

აღნიშნული მიზნის მიღწევა შესაძლებელია ISO სტანდარტების დანერგვით:

რას წარმოადგენს ISO სტანდარტი და როგორ უნდა მოხდეს მისი დანერგვა?

ISO 9001 სტანდარტი

HACCP სტანდარტი

როგორ ავიღოთ ISO სერთიფიკატი?

 

Close Menu