შრომის უსაფრთხოების სტანდარტი

შრომის უსაფრთხოების სტანდარტი სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა, საქართველოში წლების მანძილზე უდიდეს გამოწვევად რჩება. ხშირად გაგვიგონია ტელევიზორში შემთხვევები, როდესაც ხელოსანი ვარდება…

Continue Reading
Close Menu