საავიაციო სტანდარტი – AS 9100

საავიაციო სტანდარტის AS 9100 დანერგვის ექსპერტები ჩვენ, მენეჯმენტის შიაა სისტემის გუნდი, ვართ ექსპერტები AS 9100 საავიაციო სტანდარტის კონსალტინგის, თანხლების, დანერგვისა და ათვისების…

Continue Reading

BRC სტანდარტი – სტანდარტები BRC

BRC სტანდარტი - სტანდარტები BRC BRC (ბრიტანული საცალო კონსორციუმი)/ BRC (BRC- British Retail Consortium) მოიცავს რიგ სტანდარტებს სხვადასხვა სფეროში. შიაა მენეჯმენტ სისტემსი…

Continue Reading

HACCP სტანდარტზე სერტიფიკაცია

HACCP სტანდარტზე სერტიფიკაციასტანდარტი ჰასსპი (ინგლისურად Hazard Analysis და Critical Control Points (HACCP) - რისკების ანალიზი და კრიტიკული საკონტროლო წერტილები, რისკების მართვის და ხარისხის უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც აუცილებელია დაინერგოს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას…

Continue Reading
Close Menu