სურსათის უვნებლობის სტანდარტი

სურსათის უვნებლობის სტანდარტი მომხმარებლის განსაკუთრებული ინტერესია სურსათის პროდუქცია იყოს უვნებელი და ხარისხიანი, რისი მიღწევაც შესაძლებელია წარმოების სტანდარტების ზედმიწევნად დაცვით. აღნიშნული მიზნის მიღწევა…

Continue Reading

წარმოების სტანდარტები

წარმოების სტანდარტები ხარისხის სტანდარტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წარმოებაში, რადგან იგი მოიცავს სხვადასხვა ფაზას, კომპლექსურ მიდგომებს, რაც უნდა უზრუნველყოფილ იქნეს შესაბამისი სტანდარტებით, რათა პროდუქცია…

Continue Reading
Close Menu