კომპანიის შესახებ

კომპანია „შიაა მენეჯმენტ სისტემს“ დაარსდა 1995 წელს რაფი ნახმანის მიერ. შექმნის დღიდან კომპანია ასოცირდება ისეთ საკვანძო სიტყვებთან როგორიცაა: მომსახურება, ხარისხი, სანდოობა და მუდმივ მიზნად ისახავს შესთავაზოს მომხმარებელს მომსახურების ფართო სპექტრი. დაარსების დღიდან კომპანია გაფართოვდა მართვის სტანდარტების სხვადსასხვა მიმართულებით და მიიღო უფრო მრავალპროფილური სახე, სთავაზობს რა მომხმარებელს ყოვლისმომცველ და პროფესიონალურ მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით.

ჩვენი გრძლვადიანი ხედვაა შევუქმნათ უპირატესობა ჩვენს კლიენტებს, რაც უზრუნველყოფს კომპანიის პოზიციების შენარჩუნებას ბაზარზე მათ კონკურენტებთან მიმართბაში და უზრუნველყოფს მათი სამუშაო პროცესის, სერვისებისა და მომსახურების ზრდასა და უწყვეტ გაუმჯობესებას, რაც, თავისმხრივ, მათ ხელსაყრელ უპირატესობაზე აისახება.

Close Menu