სურსათის უვნებლობის სტანდარტი

სურსათის უვნებლობის სტანდარტი

სურსათის უვნებლობის სტანდარტი

სურსათის უვნებლობის სტანდარტიმომხმარებლის განსაკუთრებული ინტერესია სურსათის პროდუქცია იყოს უვნებელი და ხარისხიანი, რისი მიღწევაც შესაძლებელია წარმოების სტანდარტების ზედმიწევნად დაცვით.

აღნიშნული მიზნის მიღწევა და შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა სოფლის მეურნეობის Globa Gap სტანდარტის დანერგვა, რაც საშუალებას მოგცემთ, თქვენი პროდუქციის ხარისხი დაადასტუროთ, არა მხოლოდ, საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც.

Close Menu