სახანძრო უსაფრთხოება & სისტემები

სახანძრო უსაფრთხოება - რატომ არის მნიშვნელოვანი? მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარი იხარჯება ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზიანის გამო. ამ ზარალის დიდი ნაწილის თავიდან არიდება…

Continue Reading

დეკორატიული აგური & საფასადე აგური

დეკორატიული აგური - სად შევიძინოთ საფასადე აგური?დეკორატიული აგური ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია სამშენებლო-საფასადე პროდუქტებს შორის.მასზე მოთხოვნა განპირობებულია მისი ვიზუალური და თვისობრივი ბუნებით:საფასადე…

Continue Reading

ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები ქართული საწარმოები ვალდებულები არიან წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება, არაუგვიანეს ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო…

Continue Reading
Close Menu